Multimedia Diplomstudium

www.linzer.rechtsstudien.at

 

Studia dyplomowe prawa odbywają się w Austrii na wydziałach prawa państwowych uniwersytetów w Grazu, Innsbrucku, Linzu, Salzburgu i Wiedniu. Po czteroletnim okresie próbnym Uniwersytet proponuje od października 2002r. studia również w formie multimedialnych studiów dyplomowych prawa.

 

Multimedialne studia dyplomowe prawa oznaczają...

 

...multimedialny materiał nauczania (offline)     

Do przekazywania wiedzy profesorowie wykorzystują wszelkie media (obraz, dźwięk, pismo, grafiki). Materiał nauczania jest do dyspozycji w formie elekronicznej na DVD oraz w formie wydrukowanej w postaci skryptów. Studiujący otrzymują do każdego przedmiotu egzaminacyjnego materiał tego przedmiotu zebrany w „walizkach medialnych”. Pracują oni z DVD w trybie offline i mogą w znacznym stopniu wybierać między materiałem elektronicznym a drukowanym.

 

...cała Austria zamienia się w salę wykładową(online)

Zajęcia służące dyskusji lub ćwiczeniu (grupy robocze, ćwiczenia, kursy klauzurowe, seminaria) odbywają się w trybie online w Internecie. Profesor znajduje się wraz z wieloma studiującymi w studiu w Linzu, a kamery transmitują w Internecie („streaming“). Cała Austria zamienia się w salę wykładową. Na całym świecie, tam gdzie jest dostęp do Internetu, studiujący biorą udział w dyskusji, a profesor ogląda na monitorze w studiu ich przyczynki do dyskusji oraz pytania za pomocą funkcji czatu.

 
         
...cała Austria staje się salą egzaminacyjną

Studiujący zdają egzaminy pisemne i ustne. Każdy egzamin pisemny (egzamin z zajęć, egzamin dyplomowy) odbywa się w tym samym czasie w wielu miejscach w Austrii, które nadzorowane są przez Uniwersytet w Linzu.Studiujący mogą zdawać egzaminy za odrębnym porozumieniem również w austriackich lub europejskich (EWG) notariatach, a na całym świecie również w austriackich przedstawicielstwach zagranicznych (ambasada). Egzaminny ustne odbywają się w formie wideo - konferencji z odpowiednim nadzorem. 

 

  

           ...kontakty osobiste podczas pobytu na uczelni

 

Na początku każdego z obydwóch stopni studiów studiujący zbierają się każdorazowo na okres jednego tygodnia w różnych miejscach Austrii, aby w czasie tego pobytu pracować ze swoimi profesorami osobiście i bez pomocy elektroniki. Poznają wtedy osobiście swoich nauczycieli i nauczycielki oraz kolegów i koleżanki. Poza tymi okresami pobytu studiujący pozostają w kontakcie ze swoimi profesorami oraz kolegami i koleżankami porzez e-mail, faks i telefon. Studiujący urządzili w Internecie wiele Chatrooms (np. www.mmsjus.host55.com), gdzie mogą wymieniać się informacjami niezależnie od Uniwersytetu.

 

                                       

           ...wysoki poziom kształcenia

 

Studia odbywają się według nowoczesnego planu studiów fakultetu prawa Uniwersytetu w Linzu. Nauczają i egzaminują tylko uznani i doświadczeni nauczyciele akademiccy i nauczycielki akademickie. Opracowują oni na bazie międzynarodowych ocen i wg najnowszych wyników badań koncepcję dydaktyczną oraz materiał nauczania walizek medialnych. Naukę uzupełniają czołowi specjaliści – praktycy. Kształcenie odwołuje się do wartości europejskich, międzynarodowych standartów naukowych i zapotrzebowań praktyki zawodowej.

 

    

        ...studiowanie niezależnie od miejsca pobytu

 

Uniwersytetem jest pokój mieszkalny lub pokój do pracy niezależnie od tego, gdzie się on znajduje, w Austrii czy w innym miejscu świata. Studiującym potrzebny jest sprzęt zdatny do pracy na DVD (PC, laptop, ...) i dostęp do Internetu. Materiał nauczania walizek medialnych przerabiają oni w trybie online, udział w zajęciach odbywa się też w trybie online i praca z bankami danych prawa i elektronicznymi danymi bibliotek uniwersyteckich odbywa się też w trybie online. Tylko podczas obydwóch pobytów studiujący są osobiście obecni w Austrii. Podczas egzaminów pisemnych znajdują się oni w różnych miejscach w Austrii nadzorowanych przez Uniwersytet w Linzu, w notariatach, w austriackich ambasadach za granicą.

 

 
...dowolne dysponowanie czasem

Studiujący przerabiają materiał nauczania walizek medialnych (DVD, dzieła wydrukowane) o każdej odpowiadającej im porze w trybie offline. Porzez Internet mogą brać udział(„na żywo”) w momencie transmisji w zajęciach elektronicznych, jakie odbywają się cotygodniowo w trakcie semestru.Przebieg zajęć pozostaje przez dwa tygodnie w Internecie, tak że studiujący mogą wziąć udział w elektronicznych zajęciach o każdej odpowiadającej im porze w ciągu tych dwóch tygodni.Rozkłady zajęć, rozplanowanie semestrów i ferii nie mają dla studiujących znaczenia. Terminy egzaminów ustalane są z góry na każdy semestr, a jeśli chodzi o egzaminy dyplomowe, to do dyspozycji jest kilka terminów do wyboru studiujących.

 

 

 
        ...studiowanie na dwóch kierunkach jednocześnie
                                           

Społeczeństwo i gopodarka stawiają absolwentom Uniwersytetu wysokie wymagania. Studiujący studiują często na dwóch kierunkach. Multimedialne studia dyplomowe prawa ułatwiają łączenie dwóch kierunków studiów, np. ekonomii z prawem, techniki z prawem, języków z prawem. Możliwym jest też połączenie austriackich studiów prawniczych ze studiami na zagranicznych uniwersytetach. Zagraniczne studia prawnicze dadzą się również dobrze pogodzić z austriackimi studiami prawniczymi.

 

 

           ...godzenie studiów z pracą zawodową i wychowywaniem dzieci    

 

Ten kto już pracuje zawodowo, może pogodzić swoją pracę zawodową ze studiami. Droga do Uniwersytetu stoi otworem dla kobiet i mężczyzn zajmujących się prowadzeniem gospodarstwa domowego i wychowywaniem dzieci. Elastyczność multimedialnych studiów wychodzi naprzeciw osobom upośledzonym i niepełnosprawnym, które nie mogły do tej pory studiować. Osoby pracujące zawodowo mogą wykorzystać te studia do dalszego kształcenia się z miejsca pracy.

 

 
 ...optymalna opieka i efektywne studiowanie
                                            

Okresy obecności, materiał nauczania walizek medialnych i elektroniczne zajęcia prowadzą studiujących przez studia dzięki integralnej koncepcji dydaktycznej. Studiujący korzystają dzięki DVD z nauki indywidualnej prowadzonej przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, a wbudowane części egzaminacyjne pokazują im indywidualny postęp w nauce. E-mail, faks lub telefon umożliwiają stały kontakt z nauczycielami. Oprócz tego efektywność i elastyczność organizacji studiów i opieki przyczyniają się do znacznego skrócenia okresu studiów w porównaniu ze zwykłymi studiami stacjonarnymi, gdzie obecność jest niezbędna, przy czym zostaje zachowany wysoki poziom kształcenia.

 

 
 ...przystępna cena

 

Wszyscy studiujący na państwowych uniwersytetach austriackich – również studiujący na multimedilanych studiach – płacą za semestr czesne państwowe w wysokości . Studiujący ponoszą koszty sprzętu zdatnego do pracy na DVD (PC, laptop,...) i dostępu do Internetu. Muszą nabyć ponadto walizki medialne. Ponieważ walizki medialne zawierają wszelki wymagany materiał nauczania, to odpadają wydatki na zwykłe materiały nauczania (podręczniki, skrypty, ...). Odpadają też w dużej mierze koszty zamieszkania na miejscu oraz koszty podróży. Ogólnie rzecz biorąc, multimedialne studia są pod względem kosztów korzystniejsze dla studiujących w porównaniu do studiów stacjonarnych.

 

  
  ...poznać Linz i Uniwersytet w Linzu
                                               

Uniwersytet jest wirtualnym miasteczkiem akademickim. Studiujący mogą skończyć multimedilane dyplomowe studia prawa, nie będąc nigdy w Linzu ani na Uniwersytecie w Linzu. Studiujący są jednak mile widziami osobiście w Linzu oraz na Uniwersytecie im. Jana Keplera.